Trio na flet, altówkę i harfę

Utwór zostaÅ‚ skomponowany dla Warszawskiego Tria Harfowego w skÅ‚adzie: Elżbieta Dastych – flet, Artur Paciorkiewicz – altówka i Urszula Mazurek – harfa. Kompozycja jest utworem wirtuozowskim, skomponowanym dla trzech równorzÄ™dnie traktowanych instrumentów. Utwór, bÄ™dÄ…cy wyrazem hoÅ‚du i fascynacji kompozytora dla twórczoÅ›ci baroku, daje zarówno wykonawcom, jak i sÅ‚uchaczom okazjÄ™ do czystej muzycznej zabawy.

PeÅ‚no w nim aluzji do twórczoÅ›ci muzycznej epoki baroku, lecz – dziÄ™ki harmonice, rytmom, agogice, dynamice i innym komponentom – nikt nie wÄ…tpi o współczesnoÅ›ci tej muzyki.

Część I (Con moto) nawiÄ…zuje do bachowskiego preludium, w którym eksponowany jest przeważnie jeden temat, wystÄ™pujÄ…cy w pierwszym takcie w altówce. Część tÄ™ cechuje, poza maÅ‚ymi odchyleniami, równomierna pulsacja rytmiczna. Część II (Largo) jest passacagliÄ…, która Å‚Ä…czy siÄ™ bezpoÅ›rednio z fugÄ… podwójnÄ… (L’istesso tempo).