4 kaprysy (quasi una sonata) na klarnet i fortepian

Poszczególne części utworu kontrastują ze sobą pod względem charakteru, treści i faktury, dając pole do popisu obu instrumentom, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości technicznych i wyrazowych klarnetu.