4 kaprysy (quasi una sonata) na klarnet i fortepian

Czas: 12'
Części utworu: Lento grazioso / Allegro scherzando / Andante con moto / Allegro con fuoco
Instrumentacja: cl pft
Rok: 1960

Poszczególne części utworu kontrastują ze sobą pod względem charakteru, treści i faktury, dając pole do popisu obu instrumentom, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości technicznych i wyrazowych klarnetu.