Ballada o pięknej Mariannie i dwóch aniołach

Części utworu: Moderato scherzando
Instrumentacja: S pft
Rok: 1953

Jednoczęściowa pieśń na głos z fortepianem, skomponowana pod pseudonimem „Sosna”.