Chłop, lis i pies

Jest to maÅ‚a kantata na 5 gÅ‚osów solowych, chór i orkiestrÄ™ kameralnÄ… do słów bajki La Fontaine’a, w przekÅ‚adzie WÅ‚adysÅ‚awa Noskowskiego. ZostaÅ‚a ona skomponowana dla zespoÅ‚u „Capella Bydgostiensis”, etatowego zespoÅ‚u Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Jest to utwór kilkuczęściowy o charakterze ilustracyjnym. Prawykonanie utworu byÅ‚o planowane na zakoÅ„czenie sezonu koncertowego w dniu 20.06.1972 roku. Koncert miaÅ‚ poprowadzić dyrygent Jan Roehl. Jednak prawykonanie utworu nie odbyÅ‚o siÄ™ z powodu opóźnienia w wykonaniu kopiii gÅ‚osów, które przekazano Filharmonii Pomorskiej dopiero 1.10.1972 roku.