Decet – na kwintet dęty i kwintet smyczkowy

Czas: 8'
Części utworu: Allegretto / Comodo
Instrumentacja: fl ob cl fg cor vl1 vl2 vla vc cb
Rok: 1987

Utwór został skomponowany na zamówienie Andrzeja Wróbla, kierownika zespołu „Camerata Vistula”. Utwór ten, składający się z dwóch części – Allegretto i Comodo – został skomponowany na dwa klasyczne zespoły: kwintet smyczkowy i kwintet dęty. Obydwa zespoły dialogują ze sobą, bądź też łączą się, wypowiadając zaplanowaną myśl muzyczną.

A oto jak krótko scharakteryzował ten utwór Bronisław Tumiłowicz w artykule Paleotropizm na łamach Argumentów Nr 26 z 22.06.1988 roku: „…Na szczęście niektórzy autorzy «rozsadzili» jarzmo narzuconej formuły i przez to konfrontacja z wykopaliskami wypadła im na korzyść. Zaliczyć można do nich przede wszystkim prof. Tadeusza Paciorkiewicza, który zarówno w Sonacie altówkowej, jak i w kompozycji Decet, dał przykład biegłości wyrazowej, rzeczowości i przejrzystości…”.

Z kolei cytat z artykułu pt. III Warszawskie Spotkania Muzyczne Norberta M. Kuźnika, zamieszczonego w Ruchu Muzycznym Nr 15 z 17.07.1988 roku: „…Decet Tadeusza Paciorkiewicza w porównaniu z jego innymi kompozycjami wydał mi się zadziwiająco «nowoczesny»; ale i w tym utworze czuje się dobry warsztat i pewną rękę…”.