Gdy się Chrystus rodzi – na skrzypce i dwie altówki

Instrumentacja: vl 2vla
Rok: 1991

Kolęda została opracowana na skrzypce i dwie altówki z myślą o wnuczce Katarzynie, synu Arturze i synowej Marii.