Improwizacja na harfÄ™ solo

Utwór ten został skomponowany na zamówienie harfistki prof. Janiny Rzeszewicz, która wprowadziła go do repertuaru pedagogicznego wyższych szkół muzycznych w Łodzi i Warszawie. Jest to utwór solowy o formie nieskomplikowanej, zbliżonej do ronda. Środki melodyczne i harmoniczne raczej diatoniczne, umiarkowanie współczesne.

Kompozycja wykonywana była początkowo w wyższych szkołach muzycznych, a później zdobyła swoje miejsce w programach estradowych m.in. takich artystów, jak Urszula Mazurek, Urszula Kwaśnicka, Ariadna Tugaj i Sumire Kuwaima. Utwór miał liczne wykonania w kraju oraz za granicą, m.in.: w Paryżu, Nowym Jorku, Leningradzie i Tokio.