Jesu dulcis memoria

Pieśń eucharystyczna na głos wysoki i organy do tekstu liturgicznego.