Kanon e-moll

Czas: 25''
Części utworu: Lento cantabile
Instrumentacja: pft
Rok: 1967

Utwór został skomponowany do celów pedagogicznych  na fortepian dla dzieci. Jest to utwór jednoczęściowy, przygotowujący ucznia do myślenia polifonicznego.