Koncert na altówkę i orkiestrę

Czas: 14'
Części utworu: Allegro deciso / Lento moderato / Allegro scherzando
Instrumentacja: 2222 4300 batt (2 esec) vla archi
Rok: 1976

Utwór znany również jako Koncert altówkowy. Utwór został skomponowany dla syna kompozytora, altowiolisty Artura Paciorkiewicza. Jest to utwór wirtuozowski, o zwartej  trzyczęściowej strukturze, z zamierzenia kompozytora pogodny i daleki od pesymizmu oraz pozamuzycznych obciążeń.

I część (Allegro deciso) opiera się na dwóch grupach tematycznych wyraźnie ze sobą kontrastujących, w formie allegra sonatowego. Część II (Lento moderato), o regularnej formie trzyczęściowej, powolna i śpiewna, zawiera elementy taneczne. Podobnie do części I, akcja w tej części odbywa się na zasadzie ściśle przestrzeganej wymiany tematycznej między głosem solowym, a partiami orkiestrowymi.

Część III (Allegro scherzando) jest swobodną formą ronda typu A-B-A-C-A o charakterze żywym i pogodnym. W części tej są wyczuwalne związki i odniesienia do muzyki polskiej, jednak bez cytowania melodii ludowych. Część i utwór brawurowo kończy temat A.

Orkiestra w utworze odgrywa równorzędną rolę co altówka – dialoguje z nią, czasem się przeciwstawia, jak również spełnia rolę komplementarną. III część koncertu jest opracowaniem na altówkę i orkiestrę II części (Allegro scherzando) z Duetu koncertującego na altówkę i fortepian (1974).