Kulig

Czas: 30''
Części utworu: Comodo
Instrumentacja: pft

Utwór został skomponowany do celów pedagogicznych na fortepian dla dzieci. Jest to utwór jednoczęściowy przemawiający do wyobraźni dziecka, przez naśladowanie dzwonków sań jadących w kuligu.