Kwintet fletowy

Utwór został skomponowany dla flecistki Elżbiety Gajewskiej i Kwartetu Wilanowskiego już w 1974 roku. Z powodu zmiany składu kwartetu nie został ukończony i w formie ogólnie nakreślonego szkicu czekał na dokończenie aż do 1988 roku. Jest to utwór trzyczęściowy o formie sonatowej. Części utworu oparte są na prawie kontrastu.

Część I (Moderato) jest poważna i w tempie umiarkowanym, część II (Andante) zaś powolna i śpiewna. Z kolei część III (Comodo) jest żywa i pogodna. Główne komponenty, takie jak: rytmika, melodyka, kolorystyka i agogika są rozłożone równomiernie między poszczególne instrumenty i w sposób właściwy dla ich możliwości oraz natury.

Najbardziej istotną właściwością tej muzyki jest stałe dialogowanie między poszczególnymi instrumentami.