Leciały Guńsańki

Instrumentacja: S pft
Rok: 1950

Pieśń na sopran z fortepianem do słów ludowych z regionu kurpiowskiego. We wcześniejszej wersji, jako I część Pieśni kurpiowskich, na 4-głosowy chór mieszany a capella.