Marsz (II)

Części utworu: Marciale
Instrumentacja: pft
Rok: 1967

Marsz na fortepian dla dzieci, skomponowany do celów pedagogicznych, Jest to utwór jednoczęściowy służący do ćwiczeń rytmiczno-ruchowych. Utwór ma dwie dodatkowe wersje w innych tonacjach.