Mazur kajdaniarski – na 2 głosy równe

Instrumentacja: coro (SS lub AA)
Movements: 1949

Pieśń na 2 głosy równe do słów Mazura kajdaniarskiegoMazur kajdaniarski oryginalnie powstał w Cytadeli Warszawskiej w 1886 roku po procesie grupy Proletariatu. Utwór powstał również w transkrypcji na 3-głosowy chór mieszany oraz na 4-głosowy chór mieszany.