Niechaj będzie pochwalony (I)

Akompaniament organowy do pieśni opublikowanej w czasopiśmie Biblioteka Organisty Nr 2, 3 z 1957 roku.