Niezwykły wynalazek profesora Orzeszka

Muzyka do przedstawienia lalkowego, w reżyserii Henryka Ryla. Premiera  odbyÅ‚a siÄ™ w 1958 roku w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi. Przedstawienie o profesorze Orzeszku, który odkryÅ‚, że niewidzialny czÅ‚owiek żyje naprawdÄ™. Ten niewidzialny czÅ‚owiek wywoÅ‚aÅ‚ rewolucjÄ™ w jednym maÅ‚ym miasteczku, zmieniÅ‚ radÄ™ miejskÄ…, zmusiÅ‚ ludzi do mówienia prawdy, nie pozwoliÅ‚ krzywdzić sÅ‚abszych, oduczyÅ‚ oszukiwania i kradzieży… jednym sÅ‚owem zdziaÅ‚aÅ‚ tak wiele, jak nikt z widzialnych, normalnych ludzi i co najważniejsze, mimo iż byÅ‚ niewidzialny daÅ‚ siÄ™ w koÅ„cu poznać.