Ojczyzna – na 4-głosowy chór męski

Czas: 7'
Instrumentacja: coro (2T2B)
Rok: 1961

Pieśń na 4-głosowy chór mieszany i fortepian do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Utwór ma charakter poważny i uroczysty, o formie szeroko rozbudowanej, apoteozowanej pieśni masowej. Utwór mimo iż jest jednoczęściowy, to w swej strukturze wewnętrznej zawiera trzy zróżnicowane pod względem tempa i nastroju części w układzie A-B-A’. Powstało wiele transkrypcji tego utworu w zależności od potrzeb wykonawczych wykonujących go zespołów. Pierwowzorem utworu jest pieśń o tym samym tytule na 4-głosowy chór mieszany skomponowana w 1953 roku.