Ojczyzna – na 4-gÅ‚osowy chór mÄ™ski

Pieśń na 4-gÅ‚osowy chór mieszany i fortepian do słów Konstantego Ildefonsa GaÅ‚czyÅ„skiego. Utwór ma charakter poważny i uroczysty, o formie szeroko rozbudowanej, apoteozowanej pieÅ›ni masowej. Utwór mimo iż jest jednoczęściowy, to w swej strukturze wewnÄ™trznej zawiera trzy zróżnicowane pod wzglÄ™dem tempa i nastroju części w ukÅ‚adzie A-B-A’. PowstaÅ‚o wiele transkrypcji tego utworu w zależnoÅ›ci od potrzeb wykonawczych wykonujÄ…cych go zespołów. Pierwowzorem utworu jest pieśń o tym samym tytule na 4-gÅ‚osowy chór mieszany skomponowana w 1953 roku.