Ojczyzna – na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną

Czas: 7'
Instrumentacja: 3222 4331 tmp batt (3 esec) archi (87654) coro (SATB)
Rok: 1960

Pieśń na 4-głosowy chór mieszany i orkiestrę symfoniczną do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Utwór ma charakter poważny i uroczysty, o formie szeroko rozbudowanej, apoteozowanej pieśni masowej. Utwór mimo iż jest jednoczęściowy, to w swej strukturze wewnętrznej zawiera trzy zróżnicowane pod względem tempa i nastroju części w układzie A-B-A’. Powstało wiele transkrypcji tego utworu w zależności od potrzeb wykonawczych wykonujących go zespołów. Pierwowzorem utworu jest pieśń o tym samym tytule na 4-głosowy chór mieszany skomponowana w 1953 roku.