Pieśń o żołnierzach Westerplatte – na 4-głosowy chór męski

Czas: 5'
Części utworu: Lento lugubre
Instrumentacja: coro (2T2B)
Rok: 1968

Pieśń ta, na 4-głosowy chór męski a capella, została skomponowana pod wpływem fascynacji i wymowy poetyckiej tekstu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Jest to utwór jednoczęściowy. Z założenia muzyka spełnia tu rolę ilustracyjną w stosunku do tekstu poetyckiego. Efekt zadumy i refleksji został w pieśni podkreślony przez zastosowanie tekstu mówionego. Utwór został wyróżniony w 1968 roku na Konkursie Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego im. Karola Szymanowskiego. Druga wersja pieśni powstała w 1993 roku w opracowaniu na 4-głosowy chór mieszany a capella.