Pieśni Maryjne

Czas: 14'30''
Instrumentacja: coro (SAB)
Rok: 1947

Jest to osiem pieśni na 3-głosowy chór mieszany a capella: Nie opuszczaj nas / Prześliczna Panno / O Matko miłościwa / Matko Najświętsza / Witaj Gwiazdo Morza / Królowej Anielskiej śpiewajmy / Po górach, dolinach / Witaj, Mario. Cykl tych pieśni został napisany przez kompozytora dla prowadzonego przez niego młodego zespołu kościelnego, w którym dobrze były obsadzone głosy żeńskie, słabo zaś głosy męskie.

Cykl jest opracowaniem na dwa głosy żeńskie i jeden męski ośmiu powszechnie znanych pieśni zamieszczonych w Śpiewniku Kościelnym ks. Jana Siedleckiego. Opracowanie to właściwie opiera się tylko na harmonizacji głównej linii melodycznej.

Kompozytor starał się jednak, aby każdy z głosów prowadził własną linię melodyczną, gdyż według niego faktura pseudopolifoniczna jest bliższa chórowi do wykonania. Z uwagi na ograniczenie ilościowe głosów męskich w prowadzonym przez siebie chórze, kompozytor zastosował tzw. „basek” (jeden głos męski) w układzie 3-głosowym.

Druga pieśń maryjna Prześliczna Panno została opracowana na 3 różne układy chóralne: na chór 2-głosowy (SA), na chór 3-głosowy (SA Bar), na chór 4-głosowy (SATB).

Tekst i melodia trzeciej pieśni maryjnej O Matko miłościwa pochodzi z XVII wieku. Pieśni są przeznaczone dla chórów amatorskich.