Pieśni o Mazowszu, Wiśle i Warszawie

Czas: 18'
Części utworu: Równino mazowiecka / Rzeko piękna / Mowo polska / Nad Wisłą jest miasto / Warszawo, strzaskana kolumno (Fuga podwójna)
Instrumentacja: coro (SATB)
Rok: 1952

Kantata na 4-głosowy chór mieszany a capella do słów Władysława Broniewskiego. Utwór został skomponowany pod wpływem zafascynowania kompozytora poezją poety i składa się z 5 pieśni do tekstu poetyckiego z poematu Mazowsze. Tytuł Pieśni o Mazowszu, Wiśle i Warszawie został nadany przez kompozytora za zgodą poety dla wybranych wierszy.

Formę utworu w wysokim stopniu determinuje tekst poetycki. W celu wzmożenia dramaturgii utworu kompozytor kończy go fugą podwójną, wymagającą od wykonawców wielkiej precyzji, sprawności technicznej, wokalnej, rytmicznej, ekspresyjnej i artykulacyjnej.

Pieśni cechuje spoistość tekstu i muzyki, przejawiająca się w symbiozie techniki polifonicznej i homofonicznej. Pieśni są przeznaczone dla chórów profesjonalnych. Trzecia część utworu Mowo polska ma swoją drugą wersję Mowo polska – na 3 głosy równe żeńskie lub dziecięce a capella (1969).