Pieśni o Mazowszu, Wiśle i Warszawie

Kantata na 4-głosowy chór mieszany a capella do słów Władysława Broniewskiego. Utwór został skomponowany pod wpływem zafascynowania kompozytora poezją poety i składa się z 5 pieśni do tekstu poetyckiego z poematu Mazowsze. Tytuł Pieśni o Mazowszu, Wiśle i Warszawie został nadany przez kompozytora za zgodą poety dla wybranych wierszy.

Formę utworu w wysokim stopniu determinuje tekst poetycki. W celu wzmożenia dramaturgii utworu kompozytor kończy go fugą podwójną, wymagającą od wykonawców wielkiej precyzji, sprawności technicznej, wokalnej, rytmicznej, ekspresyjnej i artykulacyjnej.

PieÅ›ni cechuje spoistość tekstu i muzyki, przejawiajÄ…ca siÄ™ w symbiozie techniki polifonicznej i homofonicznej. PieÅ›ni sÄ… przeznaczone dla chórów profesjonalnych. Trzecia część utworu Mowo polska ma swojÄ… drugÄ… wersjÄ™ Mowo polska – na 3 gÅ‚osy równe żeÅ„skie lub dzieciÄ™ce a capella (1969).