Rozmyślajmy dziś (I)

Instrumentacja: coro (SATB) org
Rok: 1943

Jest to jednoczęściowy utwór na chór mieszany i organy do słów XVI-wiecznej polskiej pieśni na Wielki Post Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie.