Sonatina dziecięca (I)

Utwór został skomponowany do celów pedagogicznych dla dzieci na fortepian. Jest to krótka kompozycja o formie cyklicznej. I część (Allegretto) jest monotematyczna. II część (Lento cantabile) zaś w formie pieśni zwrotkowej. Z kolei III część (Moderato giocoso) ma charakter polifonizujący, polegający na nieustannej korespondencji motywicznej i zamianie głosów. Utwór został wydany w 1981 roku przez PWM w zbiorku pt.: Miniatury dla dzieci współczesnych kompozytorów polskich na fortepian.