Åšpiewy o Warszawie – na chór mÄ™ski i orkiestrÄ™ symfonicznÄ…

Jest to kantata na chór mÄ™ski i orkiestrÄ™ symfonicznÄ… skÅ‚adajÄ…ca siÄ™ z nastÄ™pujÄ…cych części: Na herb miasta Warszawy / Na powstanie Krakowa i Warszawy / Panorama Warszawy / Pierwsza przechadzka / Warszawa zgruzowstaÅ‚a / Wielka radość w Warszawie / Moje najbliższe. Jest to II wersja kantaty Åšpiewy o Warszawie, skomponowanej wczeÅ›niej na chór mÄ™ski i organy – Åšpiewy o Warszawie – na chór mÄ™ski i organy. W utworze zostaÅ‚y wykorzystane teksty wybranych autorów z antologii Cztery wieki poezji o Warszawie Juliusza Wiktora Gomulickiego (PIW Warszawa, 1974), takich jak (w kolejnoÅ›ci poszczególnych części utworu): Zygmunt Laukowski, Alojzy FeliÅ„ski-Rodoć, StanisÅ‚aw BaliÅ„ski, Leopold Staff, WÅ‚adysÅ‚aw Broniewski, Konstanty Ildefons GaÅ‚czyÅ„ski i Tadeusz Kubiak. TÄ™ wersjÄ™ utworu kompozytor uważaÅ‚ za lepszÄ…, ponieważ daje ona wiÄ™ksze możliwoÅ›ci barwowe.