Śpiewy o Warszawie – na chór męski i orkiestrę symfoniczną

Czas: 17'
Instrumentacja: 3222 4331 batt coro (2T2B) archi
Rok: 1980

Jest to kantata na chór męski i orkiestrę symfoniczną składająca się z następujących części: Na herb miasta Warszawy / Na powstanie Krakowa i Warszawy / Panorama Warszawy / Pierwsza przechadzka / Warszawa zgruzowstała / Wielka radość w Warszawie / Moje najbliższe. Jest to II wersja kantaty Śpiewy o Warszawie, skomponowanej wcześniej na chór męski i organy – Śpiewy o Warszawie – na chór męski i organy. W utworze zostały wykorzystane teksty wybranych autorów z antologii Cztery wieki poezji o Warszawie Juliusza Wiktora Gomulickiego (PIW Warszawa, 1974), takich jak (w kolejności poszczególnych części utworu): Zygmunt Laukowski, Alojzy Feliński-Rodoć, Stanisław Baliński, Leopold Staff, Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński i Tadeusz Kubiak. Tę wersję utworu kompozytor uważał za lepszą, ponieważ daje ona większe możliwości barwowe.