Sportowcy

Czas: 30''
Części utworu: Tempo marciale
Instrumentacja: pft
Rok: 1967

Utwór został skomponowany do celów pedagogicznych. Jest to jednoczęściowy utwór w tempie marsza na fortepian dla dzieci.