Symphonia de Nativitate

Czas: 6'
Części utworu: Allegro / Andante / Allegro
Rok: 1967

Jest to rekonstrukcja utworu anonima polskiego z 1759 roku. Utwór został zrekonstruowany na prośbę Tadeusza Ochlewskiego, dyrektora PWM, kierownika muzycznego zespołu „Con moto ma cantabile”. Na podstawie ocalałych fragmentów głosów orkiestrowych, dyletanckich zapisów anonimowego autora z połowy XVIII w. (1759), znalezionych przez Z. M. Szweykowskiego w Bibliotece Seminarium Duchownego w Sandomierzu, kompozytor stworzył w rzeczywistości zupełnie nowy utwór, ale utrzymany w stylu i w duchu epoki. Utwór został wydany w 1967 roku przez PWM w serii „Florilegium Musicae Antiquae”.