Wycinanki z morskiej pianki (III)

Czas: 10'
Części utworu: Majsterek / Przyszła koza do woza / Kołysanka / Wrzos / Strach
Instrumentacja: coro (2SA) archi pft
Rok: 1963

Jest to kolejna wersja małej kantaty Wycinanki z morskiej pianki (I) – na 3 głosowy chór dziecięcy i kwintet dęty, w transkrypcji na orkiestrę smyczkową i fortepian, do słów Włodzimierza Słobodnika. Kompozycja została napisana na potrzeby zespołów szkolnych: chóru i orkiestry smyczkowej prowadzonych przez Zbigniewa Soję w Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej (PPSM) Nr 1 w Warszawie przy ulicy Miodowej 22.

W tej wersji utworu, do ilustracji tekstu poetyckiego, zostały wykorzystane orkiestra smyczkowa i fortepian, zamiast stosowanego w pierwotnej wersji kwintetu dętego. Ten skład instrumentalny wynikał z konkretnych możliwości wykonawczych zespołów PPSM Nr 1 w Warszawie i dawał lepsze efekty ilustracyjności, niż w wersji tylko z fortepianem.