I Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza

Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych

Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych

W dniach 11-12 maja 2013 roku w Sierpcu, miejscu urodzenia Tadeusza Paciorkiewicza, odbył się I Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza. Konkurs ten został zorganizowany przez:
– Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu oraz
– Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu
Honorowy patronat nad Konkursem objął Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

W Jury Konkursu zasiedli:
1. prof. Katarzyna Jankowska-Borzykowska (przewodnicząca Jury) – pianistka, Kierownik Katedry Kameralistyki Fortepianowej oraz Kierownik Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie
2. prof. dr hab. Patrycja Piekutowska – skrzypaczka, Akademia Sztuki w Szczecinie
3. dr Jan Kotula – kontrabasista, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
4. st. wykł. Andrzej Dudziński – klarnecista, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
5. mgr Michał Zawadzki – perkusista, Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego i Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu
oraz
6. doc. Artur Paciorkiewicz (gość honorowy Jury, syn Tadeusza Paciorkiewicza) – pierwszy altowiolista Orkiestry Sinfonia Varsovia

Rolę Sekretarza Jury Konkursu pełniła Pani Barbara Bońkowska – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu.

W ramach Konkursu zorganizowano wystawę poświęconą Tadeuszowi Paciorkiewiczowi, a na zakończenie przesłuchań odbył się Galowy Koncert Muzyki Polskiej, w którym wystąpili soliści: Agnieszka Kadłubowska (sopran), Artur Paciorkiewicz (altówka), Paweł Pawlik (fortepian), Szymon Telecki (skrzypce) oraz Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis pod dyrekcją Marzeny Diakun. W programie Koncertu znalazły się kompozycje: Fryderyka Chopina, Mikołaja Góreckiego, Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Paciorkiewicza i Jarosława Płonki.

Jury w składzie jw. wysłuchało ogółem 37 uczestników: 24 w grupie I ( szkoły muzyczne I stopnia) i 13 w grupie II (szkoły muzyczne II stopnia).

W grupie I (szkoły muzyczne I stopnia),

IV nagrodę ex aequo otrzymali:
– Dominik Światkowski (klarnet) z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Bairda w Iławie, przygotowany przez p. Ryszarda Przebierałę
– Nikodem Jaworski (akordeon) z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. M. Kamińskiego w Sierpcu, przygotowany przez p. Grzegorza Domańskiego
III nagrodę ex aequo przyznano:
– Dennisowi Orkiszewskiemu (fortepian) z Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu, przygotowanemu przez p. Jolantę Czerniawską oraz
– Michałowi Radziejewskiemu (fortepian) z Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu, przygotowanemu przez p. Ewę Miś- Radziejewską

II nagrodę zdobyła:
– Manuela Majkut (fortepian) z Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu, przygotowana przez Magdalenę Stopińską
I nagrodę otrzymała
– Kamila Sacharzewska (fortepian) z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach, przygotowana przez Annę Borkowską

Nagrody pozaregulaminowe w grupie I

Wyróżnienia dla pianistów akompaniatorów przyznano:
– Dorocie Kohut oraz
– Magdalenie Olszewskiej z Państwowej Szkoły Muzycznej im. O. Kolberga w Warszawie
Nagrodę ufundowaną przez panią prof. Patrycję Piekutowską
dla najmłodszego uczestnika Konkursu z najwyższą punktacją otrzymał:
– Michał Radziejewski (fortepian) z Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu

W grupie II (szkoły muzyczne II stopnia)

Wyróżnienia otrzymali:
– Konrad Fiszer (flet) z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Pabianicach, przygotowany przez p. Joannę Janczyk-Wajman
– Marcin Twardowski (fortepian) ze Społecznej Szkoły Muzycznej II st. w Sierpcu, przygotowany przez p. Rafała Gzellę
III nagrodę ex aequo zdobyli:
– Hubert Bogucki (klarnet) z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu, przygotowany przez p. Bogdana Jaskrowskiego
– Michał Leśniak (saksofon) z Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Krośnie, przygotowany przez p. Jarosława Seredę
II nagrodę otrzymał:
– Mateusz Duda (fortepian) z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Częstochowie, przygotowany przez p. Urszulę Ledwoń
I nagrodę ex aequo przyznano:
– Wojciechowi Ulanowskiemu (akordeon) z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego w Płocku, przygotowanemu przez p. Piotra Frąsia
– Michałowi Ochabowi (saksofon) z Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Krośnie, przygotowanemu przez p. Jarosława Seredę

Nagrody pozaregulaminowe w gr. II
dla pianisty akompaniatora zostały przyznane:
– Annie Materniak z Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Krośnie oraz
– Dariuszowi Jaskrowskiemu z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu

Do udziału w Koncercie Laureatów z Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego zostali wytypowani laureaci I-ych nagród:
– Kamila Sacharzewska (fortepian)
– Michał Ochab (saksofon) oraz
– Wojciech Ulanowski (akordeon)
Koncert odbędzie się dn. 8 listopada 2013 r. z okazji 100-nej rocznicy urodzin przyjaciela Tadeusza Paciorkiewicza, również kompozytora i pedagoga, patrona sierpeckiej szkoły muzycznej – Marcina Kamińskiego.