Paweł Paciorkiewicz

Pawe?‚ Paciorkiewicz

Paweł Paciorkiewicz razem z synami

Paweł Paciorkiewicz razem z synami na swoim jachcie, Mazury 1990 /fot. Maria Paciorkiewicz/

Syn Tadeusza i Zofii, urodzony 3 stycznia 1947 roku w PÅ‚ocku. Po ukoÅ„czeniu PaÅ„stwowej Podstawowej SzkoÅ‚y Muzycznej Nr 1 w Warszawie, w klasie skrzypiec prof. Ireny Dubiskiej, naukÄ™ kontynuowaÅ‚ w Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cym Nr XXII im. Jose Marti w Warszawie. Studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów na Politechnice Warszawskiej ukoÅ„czyÅ‚ w 1971 roku. W swojej karierze zawodowej zetknÄ…Å‚ siÄ™ z wieloma dziedzinami techniki, m.in.: produkcjÄ…, eksploatacjÄ… i naprawami maszyn oraz urzÄ…dzeÅ„ budowlanych, przetwórstwem tworzyw sztucznych, montażem biologicznych oczyszczalni Å›cieków typu „bioblok” oraz narzÄ™dziami rÄ™cznymi i elektronarzÄ™dziami. ZajmowaÅ‚ siÄ™ również systemami zarzÄ…dzania jakoÅ›ciÄ… w firmach, tzw. Total Quality Management. Jego hobby to m.in. majsterkowanie, marynistyka i żeglarstwo oraz publicystyka fotograficzna, poÅ›wiÄ™cona głównie historii aparatów fotograficznych. W latach 1986-1998 opublikowaÅ‚ Å‚Ä…cznie ponad 80 artykułów poÅ›wiÄ™conych tej tematyce, w magazynach fotograficznych FOTO, FOTO-FORUM oraz francuskim magazynie CYCLOPE.

Paweł Paciorkiewicz ożenił się z Marią Mihułką, inżynierem technologiem rolno-spożywczym z zawodu. Ich dwaj synowie Piotr i Wojciech ukończyli: pierwszy geografię na Uniwersytecie Warszawskim, drugi zaś architekturę na Politechnice Warszawskiej.