3 momenty muzyczne na 5 klarnetów

4 kaprysy (quasi una sonata) na klarnet i fortepian

Poszczególne części utworu kontrastują ze sobą pod względem charakteru, treści i faktury, dając pole do popisu obu instrumentom, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości technicznych i wyrazowych klarnetu.

6 miniatur na 4 puzony

Za utwór ten kompozytor otrzymał Nagrodę Ministra Obrony Narodowej III stopnia w dniu 12.10.1974 roku.

Allegro na klarnet i róg

Utwór w formie ronda.

Andante calmato

Jednoczęściowy utwór na na wiolonczelę i organy.

Andante con malinconia

Utwór na skrzypce i fortepian, skomponowany w grudniu 1955 roku w Sobieszowie k. Jeleniej Góry, podczas pobytu w Domu Pracy Twórczej ZAIKS. Jest to utwór jednoczęściowy bez nazwy. Jako nazwę przyjęto tempo utworu w zapisie włoskim.

Andante con variazioni

Utwór na skrzypce i fortepian, skomponowany w celach pedagogicznych dla 4-tego i 5-tego roku nauki gry na skrzypcach. Został ukończony 20 listopada 1954 roku. Poszczególne wariacje utworu zostały poświęcone innym problemom technicznym, występującym podczas nauki gry na skrzypcach.

Andante na skrzypce i altówkę

Ta jednoczęściowa kompozycja została skomponowana z myślą o wnuczce Katarzynie i synu Arturze. Im też została dedykowana.

Andante na skrzypce i organy

Utwór powstał na prośbę organisty Mirosława Pietkiewicza. Jest to kompozycja jednoczęściowa o charakterze elegijnym zawierająca, obok głębokich treści muzycznych, również elementy wirtuozowskie w wiodącej partii skrzypiec. Organy spełniając funkcję towarzyszenia, mają jednak również partie samodzielne lub dialogujące.

Aria na altówkę i fortepian

Utwór jednoczęściowy będący transkrypcja na fortepian Arii na altówkę i organy.

Aria na altówkę i organy

Jednoczęściowy utwór powstały na zamówienie Conversatorium Organowego w Legnicy. Również w transkrypcji na fortepian pod nazwą Aria na altówkę i fortepian.

Chorał na 4 puzony

Utwór został skomponowany dla Warszawskiego Kwartetu Puzonowego Stanisława Pierożka. Jest to utwór na tematy polskich pieśni kościelnych.

Decet – na kwintet dÄ™ty i kwintet smyczkowy

Utwór zostaÅ‚ skomponowany na zamówienie Andrzeja Wróbla, kierownika zespoÅ‚u „Camerata Vistula”. Utwór ten, skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ z dwóch części – Allegretto i Comodo – zostaÅ‚ skomponowany na dwa klasyczne zespoÅ‚y: kwintet smyczkowy i kwintet dÄ™ty. Obydwa zespoÅ‚y dialogujÄ… ze sobÄ…, bÄ…dź też Å‚Ä…czÄ… siÄ™, wypowiadajÄ…c Read more

Divertimento na klarnet i fortepian

Utwór powstał w ramach planu kompozytora obejmującego napisanie cyklu dzieł na instrumenty dęte, solowe i kameralne, w wyniku współpracy z Katedrą Instrumentów Dętych PWSM w Warszawie. Utwór w częściach skrajnych jest żywy, pogodny, a nawet żartobliwy. W części środkowej zaś śpiewny (quasi arioso) i nieco Read more

Duet koncertujący na altówkę i fortepian

Utwór dedykowany synowi Arturowi Paciorkiewiczowi. Pierwotnie utwór został skomponowany na klarnet i fortepian (1973), jako Duet koncertujący na klarnet i fortepian.

Duet koncertujÄ…cy na klarnet i fortepian

Utwór został skomponowany na prośbę klarnecisty profesora Ludwika Kurkiewicza. Druga wersja utworu powstała w 1974 roku jako Duet koncertujący na altówkę i fortepian.

Duet koncertujÄ…cy na organy i fortepian

Utwór został skomponowany w wyniku zapotrzebowania koncertujących organistów na dzieło muzyczne na organy z fortepianem. Jest to duet o bardzo rzadko stosowanym zestawie instrumentów, w którym organy, a nie fortepian pełnią rolę wiodącą. Forma utworu jest czymś pośrednim między Read more

Duet na klarnet i róg

Utwór został skomponowany na prośbę klarnecisty profesora Ludwika Kurkiewicza.

Fantazja na skrzypce i fortepian

Utwór został skomponowany pod kątem potrzeb estradowych z uwzględnieniem elementów popisowych i wirtuozowskich.

Gdy siÄ™ Chrystus rodzi – na skrzypce i dwie altówki

Kolęda została opracowana na skrzypce i dwie altówki z myślą o wnuczce Katarzynie, synu Arturze i synowej Marii.

KoÅ‚ysanka – na skrzypce i fortepian

Jednoczęściowy utwór na skrzypce i fortepian, skomponowany do celów pedagogicznych.

I Kwartet smyczkowy

Utwór ma konstrukcję trzyczęściową. W części I krótki, powolny wstęp Larghetto przechodzi we właściwe allegro sonatowe (Allegro ben moderato), z energicznym, a nawet gwałtownym tematem pierwszym i lirycznym, śpiewnym tematem drugim. Obydwa tematy przeprowadzone są przez wszystkie Read more

II Kwartet smyczkowy

Utwór powstał na prośbę Kwartetu Varsovia i jemu został dedykowany. Życzeniem poszczególnych członków zespołu było, aby utwór uwzględniał ich osobiste możliwości i upodobania. Forma utworu nawiązuje do postaci uprawianej przez klasyków wiedeńskich, romantyków oraz Read more

Kwintet fletowy

Utwór został skomponowany dla flecistki Elżbiety Gajewskiej i Kwartetu Wilanowskiego już w 1974 roku. Z powodu zmiany składu kwartetu nie został ukończony i w formie ogólnie nakreślonego szkicu czekał na dokończenie aż do 1988 roku. Jest to utwór trzyczęściowy o formie sonatowej. Części Read more

Kwintet fortepianowy

Utwór zostaÅ‚ napisany dla Warszawskiego Kwintetu Fortepianowego. Jest to utwór trzyczęściowy o formie zbliżonej do formy sonatowej. Poszczególne części sÄ… oparte na zasadzie kontrastu. Część I (Allegro ben moderato) jest swobodnÄ… formÄ… allegra sonatowego – charakteryzuje siÄ™ dualizmem tematycznym, Read more

Kwintet na instrumenty dęte

Utwór ten to kwintet na instrumenty dęte: flet, obój, klarnet, róg i fagot, znany też jako Kwintet na 5 instrumentów dętych. Utwór dedykowany profesorowi Kazimierzowi Sikorskiemu.

Lauda Sion

Utwór ten to dialogi na organy i harfę. Został on skomponowany na zamówienie Conversatorium Organowego w Legnicy.

Mała suita na cztery waltornie

Utwór ten znany też jest pod nazwą Kwartet na cztery waltornie. Utwór został skomponowany w marcu 1971 roku. W dniu 12.10.1974 roku za utwór ten kompozytor uzyskał Nagrodę Ministra Obrony Narodowej III stopnia.

Music for ten

Utwór znany również jako Muzyka kameralna na 10 instrumentów.

Muzyka kameralna na 2 kwartety dęte blaszane

Utwór znany również pod nazwÄ… Kammermusik für 2 Blechbläserquartette. Utwór skÅ‚ada siÄ™ z 6 części skomponowanych na zasadzie kontrastu. Cechy charakterystyczne utworu to polifoniczność i dwuchórowość – ciÄ…gÅ‚a korespondencja pomiÄ™dzy poszczególnymi gÅ‚osami, jak również pomiÄ™dzy obydwoma kwartetami.

Muzyka na fortepian, flet, obój, klarnet, róg i fagot

Utwór znany również pod nazwą Muzyka na fortepian i instrumenty dęte. Pierwotnie utwór został skomponowany na harfę i instrumenty dęte, jako Muzyka na harfę, flet, obój, klarnet, róg i fagot w 1963 roku.

Muzyka na harfę, flet, obój, klarnet, róg i fagot

Utwór znany również pod nazwą Muzyka na harfę i 5 instrumentów dętych. Utwór jest wyrazem hołdu kompozytora dla impresjonistów francuskich i zawiera aluzje stylistyczne nawiązujące do impresjonistów francuskich. Utwór został później napisany w transkrypcji na na fortepian i 5 instrumentów dętych, jako Muzyka na fortepian, flet, obój, klarnet, róg i fagot (1972).

Oberek – na dwa fortepiany

Utwór został skomponowany do celów pedagogicznych pomiędzy rokiem 1967, a 1977. Jest to utwór dla dzieci na dwa fortepiany.

Preludia na kwintet dęty

Utwór powstał na zamówienie Kwintetu Dętego PR i TV w Katowicach.

Przybieżeli do Betlejem

Kolęda w opracowaniu na skrzypce i dwie altówki. Kolęda została opracowana na skrzypce i dwie altówki z myślą o wnuczce Katarzynie, synu Arturze i synowej Marii.

Refleksje

Jest to jednoczęściowy utwór na trąbkę i organy.

Sonata F-dur na skrzypce i fortepian

Utwór ten, znany też pod nazwą Sonata skrzypcowa, został skomponowany pod kątem potrzeb estradowych z uwzględnieniem elementów popisowych i wirtuozowskich. Pod względem formalnym nie odbiega on od formy tradycyjnej i składa się z trzech kontrastujących ze sobą części: Allegro ben moderato, Read more

Sonata na altówkę i fortepian

Kompozycja powstała na prośbę altowiolisty Artura Paciorkiewicza, syna kompozytora i jemu została dydekowana. Utwór składa się z trzech kontrastujących ze sobą Read more

Sonata na dwie altówki

Utwór ten został pierwotnie skomponowany na dwoje skrzypiec, jako Sonatina na dwoje skrzypiec (1955). Wersja na dwie altówki poza tym, że jest wykonywana o kwintę niżej, nie różni się od pierwowzoru. Pomysłodawcą wykonania tego utworu na dwóch altówkach był altowiolista Artur Paciorkiewicz, Read more

Sonata na wiolonczelÄ™ i fortepian

Jest to utwór trzyczęściowy, znany też jako Sonata wiolonczelowa, dedykowany Krystynie i Romanowi Sucheckim. Pod względem formalnym nie odbiega od formy tradycyjnej. Część I (Allegro non troppo) zawiera dialog allegra sonatowego, przeprowadzony w sposób równorzędny dla obu Read more

Sonatina na dwoje skrzypiec

Jest to utwór na dwoje skrzypiec dedykowany dwóm skrzypaczkom Irenie Dubiskiej i Eugenii Umińskiej. Druga wersja utworu powstała w 1976 roku w transkrypcji na altówki jako Sonata na dwie altówki.

Sonatina na fagot i fortepian

Utwór został skomponowany w 1953 roku na Konkurs na Muzykę Estradową i Kameralną ogłoszony przez Związek Kompozytorów Polskich. W 1974 roku powstała druga wersja tego  utworu na fagot i orkiestrę dętą pod nazwą Concertino na fagot i orkiestrę dętą. Transkrypcji trzeciej części utworu na Read more

Trio na flet, altówkę i harfę

Utwór zostaÅ‚ skomponowany dla Warszawskiego Tria Harfowego w skÅ‚adzie: Elżbieta Dastych – flet, Artur Paciorkiewicz – altówka i Urszula Mazurek – harfa. Kompozycja jest utworem wirtuozowskim, skomponowanym dla trzech równorzÄ™dnie traktowanych instrumentów. Utwór, bÄ™dÄ…cy wyrazem hoÅ‚du i Read more

Trio stroikowe

Utwór ten to trio stroikowe na obój, klarnet i fagot, powstałe na zamówienie Benedykta Góreckiego, kierownika klasy kameralnej instrumentów dętych PWSM w Warszawie. Utwór składa się z pięciu części. We wszystkich częściach utworu podstawę kształtowania emocji i szczegółów narracyjnych stanowi Read more

Temat z wariacjami na kwartet smyczkowy

Utwór znany też pod nazwą Wariacje na kwartet smyczkowy. Utwór składa się z tematu i  wariacji z rozbudowaną fugą podwójną na końcu. Spokojny, powolny, szesnastotaktowy temat (Andante) składa się z 4 członów czterotaktowych, z których trzeci jest kontrastujący w stosunku do pozostałych. Read more