2 chorały na organy (2 fantazje chorałowe)

ChoraÅ‚ I (6′), o formie wzorowanej na wielkich choraÅ‚ach Jana Sebastiana Bacha i Cezara Francka, jest fantazjÄ… choraÅ‚owÄ… eksponujÄ…cÄ… znanÄ… polskÄ… pieśń wielkanocnÄ… Przez Twoje ÅšwiÄ™te Zmartwychpowstanie. Z kolei ChoraÅ‚ II (9′) jest fantazjÄ… choraÅ‚owÄ… opartÄ… na znanej ludowej polskiej pieÅ›ni religijnej Boże w dobroci. Obydwa utwory sÄ… adresowane do „wielkiej estrady”.

2 psalmy na głos wysoki i organy

SÄ… to dwa psalmy na gÅ‚os wysoki z organami do tekstów w przekÅ‚adzie poetyckim Leopolda Staffa. Obydwa psalmy zostaÅ‚y napisane na zamówienie StanisÅ‚awa Moryty, na VIII Festiwal Organowy w Koszalinie. SÄ… to psalmy Dawida : 141 Voce mea ad Dominum” i 150 Laudate Dominum. Muzyka zarówno w partii Read more

Adoro te devote

Pieśń eucharystyczna na gÅ‚os wysoki i organy do tekstu liturgicznego Å›w. Tomasza z Akwinu. Maria Wacholc w artykule Koncert w archikatedrze warszawskiej (SÅ‚owo Powszechne z 1.10.1992 r.), tak napisaÅ‚a o tej kompozycji: „W dalszej części koncertu, zÅ‚ożonej z utworów na gÅ‚os i organy, wykonana zostaÅ‚a pieśń Read more

Alleluja, Jezus żyje

Pieśń wielkanocna w opracowaniu na 4-gÅ‚osowy chór mieszany a capella do słów: „Alleluja, Jezus żyje, już Go wiÄ™cej grób nie kryje, w którym trzy dni spoczywaÅ‚. Alleluja, przezwyciężyÅ‚ Jezus czarta, który wiÄ™ziÅ‚ nas w tej haniebnej niewoli.”

Alleluja przyjdź Duchu Święty

Peśń na 4-gÅ‚osowy chór mieszany a capella do słów : „Alleluja, przyjdź Duchu ÅšwiÄ™ty, napeÅ‚nij serca Twoich wiernych i zapal (w nich) ogieÅ„ swojej miÅ‚oÅ›ci, alleluja.”

Ave Maria – na 4-gÅ‚osowy chór mieszany i organy

Utwór został skomponowany dla chórów legnickich szkół muzycznych II stopnia, na Conversatorium Organowe w Legnicy w 1991 r. Utwór jednoczęściowy do łacińskiego tekstu religijnego. W utworze zostały zastosowane najprostsze środki techniczne, aby mógł być wykonywany przez chóry szkolne. Druga wersja utworu powstała w 1996 roku na chór mieszany, skrzypce, wiolonczelę i organy.

Ave Maria – na chór mieszany, skrzypce, wiolonczelÄ™ i organy

Pieśń na 4-gÅ‚osowy chór mieszany, skrzypce I i II, wiolonczelÄ™ oraz organy. Jest to utwór jednoczęściowy do Å‚aciÅ„skiego tekstu religijnego. Pierwotna wersja to Ave Maria – na 4-gÅ‚osowy chór mieszany i organy – powstaÅ‚a w 1991 roku.

Ave Regina Caelorum

Utwór ten na 4-głosowy chór mieszany a capella, został skomponowany z inspiracji sekcji muzykologii Akademii Teologii Katolickiej, na jubileusz X-lecia istnienia Chóru ATK. W pieśni o budowie wewnętrznej A-B-C został wykorzystany łaciński tekst antyfony maryjnej, śpiewanej w completorium w okresie Read more

Bóg się rodzi

Jest to opracowanie znanej kolędy na organy.

Boże wieczny…

Akompaniament organowy do pieśni opublikowany w Biblioteka Organisty Nr 2, 3 z 1957 roku.

Chorał na 4 puzony

Utwór został skomponowany dla Warszawskiego Kwartetu Puzonowego Stanisława Pierożka. Jest to utwór na tematy polskich pieśni kościelnych.

Chwała i dziękczynienie (I)

Akompaniament organowy do pieśni Chwała i dziękczynienie wydany w czasopiśmie Biblioteka Organisty Nr 2, 3 z 1957 roku.

Chwała i dziękczynienie (II)

Akompaniament organowy do pieśni Chwała i dziękczynienie wydany w czasopiśmie Biblioteka Organisty Nr 2, 3 z 1957 roku.

Fantazja gotycka

Jest to kompozycja na organy. Została napisana z okazji Milenium Chrztu Polski. Jest to utwór o charakterze wirtuozowskim w formie swobodnych wariacji chorałowych na temat najstarszej pieśni polskiej Bogurodzica Dziewica. Utwór zawiera wiele problemów wirtuozowskich i interpretacyjnych. Ze względu na Read more

Gdy siÄ™ Chrystus rodzi

Akompaniament organowy do kolędy. Kompozycja została opublikowana w czasopiśmie Biblioteka organisty nr 4(4) na stronie 3 w grudniu 1957 roku.

Gdy siÄ™ Chrystus rodzi – na skrzypce i dwie altówki

Kolęda została opracowana na skrzypce i dwie altówki z myślą o wnuczce Katarzynie, synu Arturze i synowej Marii.

Introit Protector Noster

Motet na 4-gÅ‚osowy chór mieszany a capella dedykowany i skomponowany na zamówienie  Warszawskiego Chóru MiÄ™dzyuczelnianego w Warszawie. Utwór o budowie wewnÄ™trznej A-B-A’ zostaÅ‚ skomponowany do tekstów liturgicznych, zaczerpniÄ™tych z MszaÅ‚u Rzymskiego, z przeznaczeniem na XIV niedzielÄ™ po Zielonych ÅšwiÄ…tkach.

Ja wiem, w kogo ja wierzÄ™

Pieśń eucharystyczna na głos i organy.

Jesu dulcis memoria

Pieśń eucharystyczna na głos wysoki i organy do tekstu liturgicznego.

Już gościsz, Jezu

Pieśń eucharystyczna na głos i organy. Znana również jako Już gości Chrystus.

Lauda Sion

Utwór ten to dialogi na organy i harfę. Został on skomponowany na zamówienie Conversatorium Organowego w Legnicy.

Litania polska

Pieśń na 4-głosowy chór mieszany a capella, dedykowana dyrygentowi księdzu Kazimierzowi Szymonikowi i jego chórowi ATK w Warszawie. Jest to utwór religijny, jednoczęściowy, w formie litanii do słów ks. Jana Twardowskiego. Modlitewny i błagalny ton, tak charakterystyczny dla tego gatunku, kompozytor uzyskał stosując tekst mówiony obok śpiewanego.

Mędrcy Świata

Akompaniament organowy do kolędy. Kompozycja została opublikowana w czasopiśmie Biblioteka organisty nr 4(4) na stronie 3 w grudniu 1957 roku.

Missa Brevis

Msza na chór mieszany i organy. Utwór został skomponowany na prośbę Janusza Dąbrowskiego, dyrygenta Międzyuczelnianego Chóru Akademickiego, z okazji Jubileuszu 10-lecia istnienia zespołu. Utwór o charakterze wybitnie kościelnym do tekstów liturgicznych.

Msza ku czci św. Antoniego Padewskiego

Jest to msza na 3-głosowy chór chłopięcy z organami do słów liturgicznych. Był to utwór dziękczynny kompozytora za szczęśliwe narodziny jego pierwszego dziecka, córki Antoniny.

Niechaj będzie pochwalony (I)

Akompaniament organowy do pieśni opublikowanej w czasopiśmie Biblioteka Organisty Nr 2, 3 z 1957 roku.

Niechaj będzie pochwalony (II)

Akompaniament organowy do pieśni opublikowany w czasopiśmie Biblioteka Organisty Nr 2, 3 z 1957 r.

Oratorium De Revolutionibus

Utwór został skomponowany na zamówienie Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 500 Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika. Oratorium zostało skomponowane do tekstów wybranych, opracowanych i połączonych z własnymi przez Stefana Połoma, w tłumaczeniu Read more

Ostatnia Wieczerza

Kompozycja ta to pieśń na baryton i fortepian dedykowana Feliksowi Rudomskiemu, przyjacielowi kompozytora. Utwór został skomponowany w kwietniu 1943 roku.

Pan Jezus już się zbliża

Pan Jezus już się zbliża to pieśń eucharystyczna na głos i organy.

Pani Aniołów

Pani Aniołów to pieśń na 4-głosowy chór mieszany a capella do słów A. Fiedorowicza.

PieÅ›ni do mszy Å›wiÄ™tej – na chór mÄ™ski i organy

Pieśni do mszy świętej na chór męski i organy do tekstów liturgicznych.

PieÅ›ni do mszy Å›wiÄ™tej – na chór mieszany

Pieśni do mszy świętej na chór mieszany a capella, do tekstów liturgicznych i modlitw.

Pieśni Maryjne

Jest to osiem pieśni na 3-głosowy chór mieszany a capella: Nie opuszczaj nas / Prześliczna Panno / O Matko miłościwa / Matko Najświętsza / Witaj Gwiazdo Morza / Królowej Anielskiej śpiewajmy / Po górach, dolinach / Witaj, Mario. Cykl tych pieśni został napisany przez kompozytora dla prowadzonego Read more

Po upadku…

Akompaniament organowy do pieśni opublikowany w serii Biblioteka Organisty Nr 2, 3 z 1957 roku.

Preludium na organy

Utwór na tematy polskich pieśni kościelnych, dedykowany Joachimowi Grubichowi. Razem z Toccatą II (1975) został wydany przez Agencję Autorską w 1982 roku w publikacji zatytułowanej Diptychos.

Przed tak wielkim…

Akompaniament organowy do pieśni.

PrzeÅ›liczna Panno – na 4-gÅ‚osowy chór mieszany

Pieśń maryjna na 4-głosowy chór a capella. Pieśń ta została opracowana na 3 różne układy chóralne: na chór 2-głosowy (SA), na chór 3-głosowy (SA Bar) oraz na chór 4-głosowy (SATB). Kompozycja została opublikowana w czasopiśmie Biblioteka Organisty Nr 1, we wrześniu 1957 roku.

PrzeÅ›liczna Panno – na chór 2-gÅ‚osowy

Pieśń maryjna na 2-głosowy chór a capella. Pieśń ta została opracowana na 3 różne układy chóralne: na chór 2-głosowy (SA), na chór 3-głosowy (SA Bar) oraz na chór 4-głosowy (SATB). Kompozycja została opublikowana w czasopiśmie Biblioteka Organisty Nr 1, we wrześniu 1957 roku.

PrzeÅ›liczna Panno – na chór 3-gÅ‚osowy

Pieśń maryjna na 3-głosowy chór a capella. Pieśń ta została opracowana na 3 różne układy chóralne: na chór 2-głosowy (SA), na chór 3-głosowy (SA Bar) oraz na chór 4-głosowy (SATB). Kompozycja została opublikowana w czasopiśmie Biblioteka Organisty Nr 1, we wrześniu 1957 roku.

Przybieżeli do Betlejem

Kolęda w opracowaniu na skrzypce i dwie altówki. Kolęda została opracowana na skrzypce i dwie altówki z myślą o wnuczce Katarzynie, synu Arturze i synowej Marii.

Psalm 150 Laudate Dominum

Jest to utwór na 5 głosów mieszanych (solowych) z organami skomponowany na zamówienie Stanisława Moryty, kierownika Konwersatorium Organowego w Legnicy o formie zbliżonej do motetu.

Responsoria na Boże Ciało

6 pieśni na 4-głosowy chór mieszany a capella.

Rozmyślajmy dziś (II)

Jest to jednoczęściowy utwór w opracowaniu na chór mieszany i organy do słów XVI-wiecznej polskiej pieÅ›ni na Wielki Post „RozmyÅ›lajmy dziÅ›, wierni chrzeÅ›cijanie”.

Toccata II

Utwór został skomponowany na prośbę organisty prof. Feliksa Rączkowskiego. Z założenia miał to być utwór popisowy zamykający recital. Jest to utwór na tematy polskich pieśni kościelnych. Razem z Preludium na organy (1981) został wydany przez Agencję Autorską w 1982 roku w publikacji Diptychos.

Tryptyk na organy (Triptychon)

Utwór ten został skomponowany na prośbę organisty Józefa Serafina na koncert w Srebrnej Kaplicy w Innsbrucku. Z założenia utwór ten miał być napisany na organy bez pedału lub z bardzo ograniczonym użyciem pedału. Jest to utwór trzyczęściowy na tematy polskich pieśni kościelnych: Jezu Chryste, Panie miły Read more

UrzÄ…d Zbawienia Ludzkiego – pieśń adwentowa na 4-gÅ‚osowy chór mieszany

Pieśń adwentowa na 4-głosowy chór mieszany a capella opublikowana w czasopiśmie Bibliotka Organisty Nr 2, w 1957 roku.

UrzÄ…d Zbawienia Ludzkiego – pieśń adwentowa na chór 2-gÅ‚osowy

Pieśń adwentowa na chór 2-głosowy a capella, opublikowana w czasopiśmie Biblioteka Organisty Nr 2, w 1957 roku.

UrzÄ…d Zbawienia Ludzkiego – pieśń adwentowa na chór 3-gÅ‚osowy

Pieśń adwentowa na chór 3-głosowy a capella opublikowana w czasopiśmie Biblioteka Organisty Nr 2, w 1957 roku.

Veni Creator – motet na 4-gÅ‚osowy chór mÄ™ski

Motet na 4-głosowy chór męski a capella. Kompozycja została opublikowana w czasopiśmie Biblioteka organisty nr 1(5) w 1958 roku.

Veni Creator – na chór mieszany i organy

Pieśń ta, na chór mieszany i organy, została skomponowana dla chórów legnickich szkół muzycznych II stopnia: PSM II stopnia i PLM, Jest to utwór jednoczęściowy do polskiego tekstu religijnego. W utworze zostały zastosowane najprostsze środki techniczne, aby mógł być on wykonywany przez chóry szkolne.

Wisi na krzyżu (I)

Chorał na 6-głosowy chór mieszany a capella. Jest to jednoczęściowy utwór do słów XVIII-wiecznej polskiej pieśni na Wielki Post Wisi na krzyżu Pan, Stwórca nieba. Utwór ten został bardzo wysoko oceniony przez profesora Bronisława Rutkowskiego z Konserwatorium Warszawskiego, u którego Tadeusz Read more

Wisi na krzyżu (II)

Chorał na 4-głosowy chór mieszany z organami. Jest to utwór jednoczęściowy do słów XVIII-wiecznej polskiej pieśni na Wielki Post Wisi na krzyżu Pan, Stwórca nieba.

Witaj mój Jezu (I)

Kolęda do słów Zofii Mordawskiej.

Witaj mój Jezu (II)

Kolęda do słów Zofii Mordawskiej.

Witaj nam Jezu

Kolęda do słów Zofii Mordawskiej.