Adagio i Allegro

Utwór został skomponowany dla Zespołu Kameralistów Filharmonii Narodowej Karola Teutscha w Warszawie, Jest to kompozycja dwuczęściowa, w której kompozytor nawiązuje do, traktowanej z dużą swobodą, tradycyjnej formy sonatowej. I część (Adagio) jest powolna, kontemplacyjna i nastrojowa, Read more

Andante lirico

Utwór został skomponowany na zamówienie Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi, na prośbę dyr. Henryka Debicha.

Concertino na fagot i orkiestrę dętą

Utwór został skomponowany przez kompozytora z okazji 30-lecia jego pracy kompozytorskiej i pedagogicznej. Pierwowzorem utworu jest Sonatina na fagot i fortepian napisana w 1953 roku.

Divertimento na klarnet i orkiestrÄ™ smyczkowÄ…

Utwór znany również jako Divertimento na klarnet i smyczki. Utwór powstał w ramach planu kompozytora obejmującego napisanie cyklu dzieł na instrumenty dęte, solowe i kameralne, w wyniku współpracy z Katedrą Instrumentów Dętych PWSM w Warszawie. Utwór w częściach skrajnych żywy, pogodny, a nawet Read more

Elegia

Utwór na trąbkę i smyczki. Jest to instrumentalna wersja utworu Muzyka na mezzosopran i smyczki (1966).

Elegia na obój i orkiestrę smyczkową

Utwór na obój i orkiestrę smyczkową. Kompozycja jest instrumentalną wersją utworu Muzyka na mezzosopran i smyczki (1966)

Fantazja żołnierska

Utwór na wielką orkiestrę dętą, skomponowany na zamówienie prof. Arnolda Rezlera (1909-2000), kierownika artystycznego Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Utwór jest swobodnym potraktowaniem formy sonatowej i opiera się na znanych tematach pieśni żołnierskich. Harmonika, podobnie jak i melodyka Fantazji jest Read more

Impresje taneczne

Jest to suita na orkiestrę smyczkową. Utwór został skomponowany na prośbę Henryka Debicha, dla Orkiestry Polskiego Radia w Łodzi.

Koncert barokowy

Koncert barokowy na klawesyn i orkiestrę kameralną został skomponowany na zamówienie pianistki i klawesynistki Julitty Sleńdzińskiej. Forma utworu odbiega w znacznym stopniu od schematu ustalonego przez klasyków i przypomina raczej wcześniejsze concerti grossi. W utworze tym Read more

I Koncert fortepianowy „polski”

Dzieło zostało napisane ze specjalnym uwzględnieniem przeznaczenia pedagogicznego, dla wypełnienia luki między wielkimi wirtuozowskimi koncertami przeszłości, a koncertami nowoczesnymi, często zbyt indywidualistycznymi. Utwór z polskimi elementami ludowymi o klasycznej formie koncertu. Read more

II Koncert fortepianowy

II Koncert fortepianowy został skomponowany specjalnie dla znanego polskiego pianisty, Władysława Kędry, który wykonywał go z dużym powodzeniem podczas licznych koncertów w kraju i za granicą. Utwór w formie trzyczęściowego klasycznego koncertu fortepianowego, zawierający wiele trudności technicznych, wprowadzonych Read more

Koncert na altówkę i orkiestrę

Utwór znany również jako Koncert altówkowy. Utwór został skomponowany dla syna kompozytora, altowiolisty Artura Paciorkiewicza. Jest to utwór wirtuozowski, o zwartej  trzyczęściowej strukturze, z zamierzenia kompozytora pogodny i daleki od pesymizmu oraz pozamuzycznych obciążeń. Read more

Koncert na altówkę, organy i orkiestrę

Utwór został skomponowany dla altowiolisty Artura Paciorkiewicza, syna kompozytora, i organisty Joachima Grubicha.

Koncert na dwoje skrzypiec i orkiestrÄ™

Koncert powstał na zamówienie skrzypków Bogusława i Krzysztofa Bruczkowskich. Im też jest dedykowany. Jest to kompozycja trzyczęściowa bez kadencji solistycznych o fakturze bardzo wirtuozowskiej, dająca możliwości pokazania mistrzostwa obu solistów w różnorodnych partiach i zestawieniach instrumentalnych. Read more

Koncert na harfÄ™, flet i orkiestrÄ™ smyczkowÄ…

Kompozycja powstaÅ‚a na zamówienie harfistki Ariadny Tugaj z Konserwatorium im. Rimskiego Korsakowa w Pietrozawodsku – Filii Konserwatorium Leningradzkiego. Utwór skÅ‚ada siÄ™ z trzech części: Allegro non troppo, Lento i Giocoso. Pod wzglÄ™dem formalnym nie odbiega od wczeÅ›niej ustalonej postaci Read more

Koncert na obój i orkiestrę

Utwór został skomponowany na prośbę oboisty Jerzego Kotyczki. Jest to utwór wirtuozowski, który oprócz cech popisowych solowego instrumentu zawiera także wszystkie elementy symfoniki z równomiernym podziałem funkcji między obój i orkiestrę. Kompozycja składająca się z trzech części jest Read more

Koncert na obój i orkiestrę dętą

Koncert jest przekładem na orkiestrę dętą, dokonanym z wcześniej skomponowanej partytury symfonicznej (1982). Jest to utwór wirtuozowski, który oprócz cech popisowych solowego instrumentu zawiera także wszystkie elementy symfoniki z równomiernym podziałem funkcji między obój i Read more

Koncert na organy i orkiestrÄ™ smyczkowÄ…

Znany również jako Koncert organowy II. Kompozycja powstała na zamówienie Conversatorium Organowego w Legnicy Kompozytor dopuszcza również wykonanie tego koncertu z kwintetem smyczkowym, zamiast orkiestrą. Forma utworu nawiązuje do najlepszych wzorów koncertu solowego z orkiestrą. Środki formotwórcze umiarkowanie współczesne.

Koncert na puzon i orkiestrę dętą

Utwór powstał w związku z jubileuszowym koncertem, zorganizowanym w PWSM w Warszawie, z okazji 30-lecia pracy kompozytorskiej i pedagogicznej. Utwór składa się z trzech kontrastujących części. Część I (Moderato) nawiązuje do formy allegra sonatowego z dwiema grupami tematycznymi. Po ekspozycji następuje wirtuozowska Read more

Koncert na puzon i orkiestrÄ™ symfonicznÄ…

Utwór został skomponowany na zamówienie puzonisty Juliusza Pietrachowicza. Utwór składa się z trzech kontrastujących części. Część I (Moderato) nawiązuje do formy allegra sonatowego z dwiema grupami tematycznymi. Po ekspozycji następuje wirtuozowska kadencja solowego instrumentu, a po niej muzyka końcowa. Read more

Koncert na trÄ…bkÄ™ i orkiestrÄ™

Utwór popisowy dla solisty z samodzielną partią orkiestrową. W części I wirtuozowska kadencja dla trąbki.

Koncert na wiolonczelę i zespół kameralny

Utwór powstał na zamówienie wiolonczelisty Andrzeja Wróbla. Jest to trzyczęściowa kompozycja, w której poszczególne części: Moderato, Andante i Comodo kontrastują ze sobą treścią i nastrojem. Zostało to osiągnięte przez zastosowanie zróżnicowanych środków formotwórczych: melodyki, rytmu, harmonii Read more

Koncert organowy I – na organy i orkiestrÄ™

Pierwowzorem utworu jest Duet koncertujÄ…cy na organy i fortepian (1962). Druga wersja utworu powstaÅ‚a jako transkrypcja na orkiestrÄ™ dÄ™tÄ… – Koncert organowy I – na organy i orkiestrÄ™ dÄ™tą w 1975 roku.

Koncert organowy I – na organy i orkiestrÄ™ dÄ™tÄ…

Utwór ten w wersji na orkiestrÄ™ dÄ™tÄ… powstaÅ‚ w zwiÄ…zku z koncertem dedykowanym kadrze i rodzinom Garnizonu miasta stoÅ‚ecznego Warszawy, który odbyÅ‚ siÄ™ 5.04.1976 roku w Sali Koncertowej PWSM w Warszawie. WczeÅ›niejsza wersja utworu, jako Koncert organowy I – na organy i orkiestrę powstaÅ‚a w 1967 roku.

Koncert skrzypcowy

Utwór został skomponowany dla skrzypaczki Wandy Wiłkomirskiej. Jest to utwór o formie klasycznej, składający się z trzech części: allegra sonatowego z popisową kadencją, śpiewnej części II o budowie A-B-A i motorycznej części III w formie ronda. Zastosowane środki są umiarkowanie współczesne. Choć soliście nie brak okazji do efektownego Read more

Mały tryptyk polski na orkiestrę symfoniczną

Jest to utwór na małą orkiestrę symfoniczną skomponowany dla zespołu Małej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Łodzi. Powstał również w transkrypcji na fortepian jako Mały tryptyk polski na fortepian.

Marsz nr 1 „9 Maja”

Utwór na wielkÄ… orkiestrÄ™ dÄ™tÄ…. Utwór zostaÅ‚ skomponowany na zamówienie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, z okazji ÅšwiÄ™ta Wyzwolenia 9 Maja. Za ten marsz oraz za Marsz nr 2 „Paradny” kompozytor uzyskaÅ‚ NagrodÄ™ Ministra Obrony Narodowej II stopnia (12.10.1978).

Marsz nr 2 „Paradny”

Utwór na wielkÄ… orkiestrÄ™ dÄ™tÄ…. Utwór zostaÅ‚ skomponowany na zamówienie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, dla uczczenia 35 rocznicy powstania Wojska Polskiego. Za ten marsz oraz za Marsz nr 1 „9 Maja” kompozytor uzyskaÅ‚ NagrodÄ™ Ministra Obrony Narodowej II stopnia (12.10.1978).

Marsz żałobny nr 1

Jednoczęściowy utwór na orkiestrę dętą.

Marsz żałobny nr 2

Jednoczęściowy utwór na orkiestrę dętą.

Moderato grazioso

Jest to utwór na fortepian i orkeistrę. Powstał on na zamówienie Henryka Debicha, dyrygenta i kompozytora, dla jego syna pianisty. Kompozycja jednoczęściowa, łatwa do grania i słuchania o wcześniejszym tytule Allegretto grazioso.

Muzyka koncertująca na wielką orkiestrę dętą

Utwór powstaÅ‚ z okazji 40 – lecia Reprezentacyjnej Orkiestry DÄ™tej Wojska Polskiego w Warszawie i tej orkiestrze dedykowany. Utwór w formie uwerturowej z elementami wariacyjnymi, dajÄ…cy możliwoÅ›ci popisowe zarówno dla poszczególnych instrumentów (obój, flet, klarnet, baryton, rożek angielski), ich grup (rogi, puzony), jak i caÅ‚ej orkiestry.

Polonez z opery Romans Gdański

Polonez z opery Romans Gdański jest transkrypcją fragmentu opery na orkiestrę dętą, wykonaną przez kompozytora dla Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Scherzino (Intermezzo) na fortepian i orkiestrÄ™

Jest to jednoczęściowy utwór o wesołym i żartobliwym charakterze.

Suita kurpiowska

Utwór na małą orkiestrę symfoniczną znany też jako Baletowa suita kurpiowska. Cechą charakterystyczną tej Suity jest jej budowa, której poszczególne części odbijają w sobie istotne składniki kurpiowskiego nastroju. Część I (Andante sostenuto), poprzez taniec i pantomimę, przedstawia swaty oraz scenę zbiorową starych i Read more

Suita z baletu Legenda Warszawy – na orkiestrÄ™ dÄ™tÄ…

Utwór na orkiestrÄ™ dÄ™tÄ…. Jest to transkrypcja Suity z baletu Legenda Warszawy – na wielkÄ… orkiestrÄ™ symfonicznÄ… (1960), skomponowanÄ… przez kompozytora dla Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Orkiestrowa suita, zawierajÄ…ca fragmenty z baletu Legenda Warszawy, rozpoczyna siÄ™ IntrodukcjÄ… o Read more

Suita z baletu Legenda Warszawy – na orkietrÄ™ symfoniczna

Suita na wielką orkiestrę symfoniczną, zawierająca fragmenty z baletu Legenda Warszawy. Rozpoczyna się Introdukcją o charakterze spokojnej pieśni, związanej z ludową muzyką kurpiowską. Stanowi ona jakby ilustrację pradawnych czasów, w których rozgrywa się akcja. Taniec potworków, to żywa, Read more

I Symfonia

W odróżnieniu od klasycznego, czteroczęściowego schematu, I Symfonia  jest trzyczęściowa. Część I (Allegro ben moderato) jest poprzedzona krótkim powolnym wstępem (Lento sostenuto), którego temat grany na rożku angielskim powraca w końcu pierwszej części w zestawieniu z tematem Allegra. Druga część Allegra ma Read more

II Symfonia

Symfonia składa się z czterech części wykonywanych łącznie w układzie: I z II i III z IV częścią. I część (Lento molto) jest introdukcją o charakterze powolnym i tajemniczym. W tej części pojawia się w postaci szczątkowej temat pierwszy części II.II część (Allegro moderato) spełnia rolę właściwego allegra symfonicznego. Read more

III Symfonia

IV Symfonia – na maÅ‚Ä… orkiestrÄ™ symfonicznÄ…

Uwertura jubileuszowa

Uwertura na wielkÄ… orkiestrÄ™ dÄ™tÄ…. Utwór zostaÅ‚ skomponowany na zamówienie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, dla uczczenia 30 rocznicy jej istnienia. Za utwór ten kompozytor otrzymaÅ‚ dwukrotnie NagrodÄ™ Ministra Obrony Narodowej – III i II stopnia (12.10.1974 i 12.10.1978).

Uwertura – na wielkÄ… orkiestrÄ™ symfonicznÄ…

Utwór ten został skomponowany jakok praca dyplomowa kompozytora.

Uwertura radosna

Utwór na wielką orkiestrę dętą. Utwór jest transkrypcją Uwertury radosnej (popularnej) na małą orkiestrę symfoniczną, wykonaną przez kompozytora dla Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Utwór jest klasycznym przykładem gatunku uwertur wesołych i fajerwerkowych. Za utwór Read more

Uwertura radosna (popularna)

Utwór na maÅ‚Ä… orkiestrÄ™ symfonicznÄ…. Jest on klasycznym przykÅ‚adem gatunku uwertur „wesoÅ‚ych” i fajerwerkowych, w których dominujÄ…ca rola przypada rytmicznemu ruchowi smyczków i „drzewa”. Druga wersja utworu w transkrypcji na wielkÄ… orkiestrÄ™ dÄ™tÄ… powstaÅ‚a w 1965 roku.

Uwertura uroczysta

Utwór na wielką orkiestrę dętą. Utwór został skomponowany na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Uster w Szwajcarii, który odbył się w dniach 7-9 października 1977 roku. W 1978 roku za utwór ten kompozytor uzyskał Nagrodę Ministra Obrony Narodowej II stopnia.