4 kaprysy (quasi una sonata) na klarnet i fortepian

Duration: 14'
Movements: Lento grazioso / Allegro scherzando / Andante con moto / Allegro con fuoco
Instrumentation: cl pft
Composed in: 1960

Poszczególne części utworu kontrastują ze sobą pod względem charakteru, treści i faktury, dając pole do popisu obu instrumentom, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości technicznych i wyrazowych klarnetu.

Andante con malinconia

Duration: 4'20''
Movements: Andante con melancolia
Instrumentation: vl pft
Composed in: 1955

Utwór na skrzypce i fortepian, skomponowany w grudniu 1955 roku w Sobieszowie k. Jeleniej Góry, podczas pobytu w Domu Pracy Twórczej ZAIKS. Jest to utwór jednoczęściowy bez nazwy. Jako nazwę przyjęto tempo utworu w zapisie włoskim.

Andante con variazioni

Duration: 5'
Movements: Andante / Andantino / Andante con moto / Tempo di polonaise
Instrumentation: vl pft
Composed in: 1954

Utwór na skrzypce i fortepian, skomponowany w celach pedagogicznych dla 4-tego i 5-tego roku nauki gry na skrzypcach. Został ukończony 20 listopada 1954 roku. Poszczególne wariacje utworu zostały poświęcone innym problemom technicznym, występującym podczas nauki gry na skrzypcach.

Andante na skrzypce i organy

Duration: vl org
Movements: Andante
Composed in: 1984

Utwór powstał na prośbę organisty Mirosława Pietkiewicza. Jest to kompozycja jednoczęściowa o charakterze elegijnym zawierająca, obok głębokich treści muzycznych, również elementy wirtuozowskie w wiodącej partii skrzypiec. Organy spełniając funkcję towarzyszenia, mają jednak również partie samodzielne lub dialogujące.