3 momenty muzyczne na 5 klarnetów

4 kaprysy (quasi una sonata) na klarnet i fortepian

Poszczególne części utworu kontrastują ze sobą pod względem charakteru, treści i faktury, dając pole do popisu obu instrumentom, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości technicznych i wyrazowych klarnetu.

6 miniatur na 4 puzony

Za utwór ten kompozytor otrzymał Nagrodę Ministra Obrony Narodowej III stopnia w dniu 12.10.1974 roku.

Allegro na klarnet i róg

Utwór w formie ronda.

Andante calmato

Jednoczęściowy utwór na na wiolonczelę i organy.

Andante con malinconia

Utwór na skrzypce i fortepian, skomponowany w grudniu 1955 roku w Sobieszowie k. Jeleniej Góry, podczas pobytu w Domu Pracy Twórczej ZAIKS. Jest to utwór jednoczęściowy bez nazwy. Jako nazwę przyjęto tempo utworu w zapisie włoskim.

Andante con variazioni

Utwór na skrzypce i fortepian, skomponowany w celach pedagogicznych dla 4-tego i 5-tego roku nauki gry na skrzypcach. Został ukończony 20 listopada 1954 roku. Poszczególne wariacje utworu zostały poświęcone innym problemom technicznym, występującym podczas nauki gry na skrzypcach.

Andante na skrzypce i altówkę

Ta jednoczęściowa kompozycja została skomponowana z myślą o wnuczce Katarzynie i synu Arturze. Im też została dedykowana.

Andante na skrzypce i organy

Utwór powstał na prośbę organisty Mirosława Pietkiewicza. Jest to kompozycja jednoczęściowa o charakterze elegijnym zawierająca, obok głębokich treści muzycznych, również elementy wirtuozowskie w wiodącej partii skrzypiec. Organy spełniając funkcję towarzyszenia, mają jednak również partie samodzielne lub dialogujące.

Aria na altówkę i fortepian

Utwór jednoczęściowy będący transkrypcja na fortepian Arii na altówkę i organy.