2 psalmy na głos wysoki i organy

Duration: 7'
Movements: Głos mój woła do Pana / Chwalcie Boga
Instrumentation: S(T) org
Composed in: 1974

Są to dwa psalmy na głos wysoki z organami do tekstów w przekładzie poetyckim Leopolda Staffa. Obydwa psalmy zostały napisane na zamówienie Stanisława Moryty, na VIII Festiwal Organowy w Koszalinie. Są to psalmy Dawida : 141 Voce mea ad Dominum” i 150 Laudate Dominum. Muzyka zarówno w partii

Adoro te devote

Duration: 4'
Instrumentation: S org
Composed in: 1986

Pieśń eucharystyczna na głos wysoki i organy do tekstu liturgicznego św. Tomasza z Akwinu. Maria Wacholc w artykule Koncert w archikatedrze warszawskiej (Słowo Powszechne z 1.10.1992 r.), tak napisała o tej kompozycji: „W dalszej części koncertu, złożonej z utworów na głos i organy, wykonana została pieśń

Ave Maria – na 4-głosowy chór mieszany i organy

Duration: 3'
Movements: Lento
Instrumentation: coro (SATB) org
Composed in: 1991

Utwór został skomponowany dla chórów legnickich szkół muzycznych II stopnia, na Conversatorium Organowe w Legnicy w 1991 r. Utwór jednoczęściowy do łacińskiego tekstu religijnego. W utworze zostały zastosowane najprostsze środki techniczne, aby mógł być wykonywany przez chóry szkolne. Druga wersja utworu powstała w 1996 roku na chór mieszany, skrzypce, wiolonczelę i organy.

Ave Maria – na chór mieszany, skrzypce, wiolonczelę i organy

Duration: 3'
Movements: Lento
Instrumentation: coro (SATB) vl1 vl2 vc org
Composed in: 1996

Pieśń na 4-głosowy chór mieszany, skrzypce I i II, wiolonczelę oraz organy. Jest to utwór jednoczęściowy do łacińskiego tekstu religijnego. Pierwotna wersja to Ave Maria – na 4-głosowy chór mieszany i organy – powstała w 1991 roku.

Chłop, lis i pies

Duration: 13'
Instrumentation: SATB coro (SATB) 2fl 2ob cl(B) 2fg 2cor vl1 vl2 vla vc cb
Composed in: 1969

Jest to mała kantata na 5 głosów solowych, chór i orkiestrę kameralną do słów bajki La Fontaine’a, w przekładzie Władysława Noskowskiego. Została ona skomponowana dla zespołu „Capella Bydgostiensis”, etatowego zespołu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.

Ciężar ziemi – na sopran i fortepian

Duration: 10'
Instrumentation: S pft
Composed in: 1961

Utwór składa się z 5 pieśni na sopran i fortepian do słów Włodzimierza Słobodnika. Charakteryzuje się jednolitością muzyki i tekstu oraz adekwatnością faktury względem możliwości technicznych zastosowanego aparatu wykonawczego, przyczyniających się do komunikatywności każdej z pięciu pieśni dzieła. Druga wersja utworu powstała w 1967 roku w transkrypcji na sopran i orkiestrę.

Ciężar ziemi – na sopran i orkiestrę

Duration: 10'
Instrumentation: S 1121 2000 ar archi
Composed in: 1967

Jest to 5 pieśni na sopran i orkiestrę do słów Włodzimierza Słobodnika. Utwór charakteryzuje się jednolitością muzyki i tekstu oraz adekwatnością faktury względem możliwości technicznych zastosowanego aparatu wykonawczego, przyczyniających się do komunikatywności każdej z pięciu pieśni dzieła. Pierwotnie utwór został skomponowany na sopran i fortepian (1961).

Cyraneczka – na sopran z fortepianem

Movements: Andante con melanconia
Instrumentation: S pft
Composed in: 1950

Pieśń na sopran z fortepianem. Kompozycja w tym układzie wykonawczym została skomponowana dla śpiewaczki Lidii Skowron, żony prof. Franciszka Wesołowskiego. Utwór został skomponowany w Łodzi do słów i melodii kurpiowskiej. Jest to druga wersja kompozycji Cyraneczka – na 4-głosowy chór mieszany a capella.