10 pieśni śląskich

10 pieśnina 4-głosowy chór mieszany a capella: Kaj zajada, to zajada / Na tym naszym groniu / Nie ma to takiej dziewczynie / Zakukała, zapłakała / Gwiazdeczki, gwiazdeczki / Czemużeś ty Maryś / Jechoł siedloczek / Chłopcy, chłopcy, co działacie / W polu stoi grusz / Za naszym polem. Cykl pieśni powstał pod wpływem zachwytu kompozytora folklorem śląskim i w wyniku zapotrzebowania społecznego na tego rodzaju repertuar.

Składający się z 10 pieśni cykl jest opracowaniem melodii ludowych z regionu śląskiego, zaczerpniętych ze zbioru A. Dygacza i J. Ligęzy Pieśni Ludowe Śląska Opolskiego, wydanego przez PWM Kraków w 1954 roku. Cykl pieśni jest luźny i nie powiązany. Wszystkie pieśni mogą być więc wykonywane w całości lub osobno. Napisane przystępnie, o nieskomplikowanej budowie, pieśni te różnią się pomiędzy sobą nastrojem i charakterem. Mogą być wykonywane zarównoprzez amatorskie, jak i profesjonalne chóry.