3 utwory na harfę (Tryptyk)

Czas: 15'
Części utworu: Elegia / Preludium i fuga / Capriccio
Instrumentacja: ar
Rok: 1975

Utwór dedykowany Ariadnie Tugaj z Konserwatorium im. Rimskiego Korsakowa w Pietrozawodsku – Filii Konserwatorium Leningradzkiego. Zgodnie z obietnicą kompozytora miała być ona pierwszą wykonawczynią tej kompozycji i tak też się stało.