Ad multos annos

Pieśń na chór mÄ™ski a capella. O kompozycji tej wspomniaÅ‚ redaktor Eugeniusz Ratajczyk, w wywiadzie z kompozytorem przeprowadzonym z okazji 80-ych urodzin kompozytora, w audycji radiowej z cyklu „Radiowy miesiÄ™cznik muzyczny”, nadanej 25.11.1996 roku o godz. 23:05 w programie I Polskiego Radia. Gdy w wywiadzie byÅ‚a mowa o dziaÅ‚alnoÅ›ci Tadeusza Paciorkiewicza w PÅ‚ocku, w drugiej poÅ‚owie lat 40-ych ubiegÅ‚ego wieku, redaktor przypomniaÅ‚, że wówczas Å›piewaÅ‚ tÄ™ pieśń.