Adoro te devote

Czas: 4'
Części utworu: Lento religioso
Instrumentacja: S org
Rok: 1986

Pieśń eucharystyczna na głos wysoki i organy do tekstu liturgicznego św. Tomasza z Akwinu. Maria Wacholc w artykule Koncert w archikatedrze warszawskiej (Słowo Powszechne z 1.10.1992 r.), tak napisała o tej kompozycji: „W dalszej części koncertu, złożonej z utworów na głos i organy, wykonana została pieśń religijna Tadeusza Paciorkiewicza Adoro Te Devote, skomponowana w 1985 roku (powinno być w 1986 roku – przyp.) do tekstu św. Tomasza z Akwinu. Ta piękna kompozycja, wyróżniająca się szlachetną kantyleną i bogactwem harmonicznym, znalazła godną wykonawczynię w osobie Doroty Radomskiej, której towarzyszył przy organach Stanisław Moryto.”