Alleluja przyjdź Duchu Święty

Instrumentacja: coro (SATB)
Rok: 1984

Peśń na 4-głosowy chór mieszany a capella do słów : „Alleluja, przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal (w nich) ogień swojej miłości, alleluja.”