Cyraneczka – na 4-głosowy chór mieszany

Części utworu: Andante con melanconia
Instrumentacja: coro (SATB)
Rok: 1948

Pieśń na 4-głosowy chór mieszany a capella, skomponowana do słów i melodii kurpiowskiej, zaczerpniętej ze zbioru Kurpik. Utwór powstał w Płocku w końcu lat czterdziestych XX wieku. Druga wersja utworu powstała w transkrypcji na sopran z fortepianem w 1950 roku.