Duet koncertujący na organy i fortepian

Czas: 18'
Części utworu: Comodo / Largo quieto / Giocoso e scherzando / Adagio deciso
Instrumentacja: org pft
Rok: 1962

Utwór został skomponowany w wyniku zapotrzebowania koncertujących organistów na dzieło muzyczne na organy z fortepianem. Jest to duet o bardzo rzadko stosowanym zestawie instrumentów, w którym organy, a nie fortepian pełnią rolę wiodącą. Forma utworu jest czymś pośrednim między sonatą a suitą, zawierającą aluzje stylistyczne do barokowej formy concerto grosso.

Mimo iż organy są instrumentem głównym, to jednak obydwa instrumenty są traktowane przez kompozytora równorzędnie, z pełnym uwzględnieniem ich indywidualnych cech i możliwości. Połączenie organów z fortepianem dało kompozytorowi okazję do uzyskania wielu interesujących efektów brzmieniowo-kolorystycznych.

Istnieją jeszcze dwie wersje tego utworu. Pierwsza wersja z orkiestrą, jako Koncert organowy – na organy i orkiestrę (1967) i druga wersja z orkiestrą dętą, jako Koncert organowy I – na organy i orkiestrę dętą (1975). Utwór został wydany przez Agencję Autorską w 1974 roku.