Hej tam w polu jezioro

Pieśń na 4-głosowy chór mieszany a capella. Utwór został skomponowany na potrzeby prowadzonych przez kompozytora chórów amatorskich. Jesto pieśń zwrotkowa będąca opracowaniem melodii ludowej z regionu mazowieckiego. Faktura pieśni odznacza się techniką imitacyjną, w której ten sam przewodni motyw muzyczny zaczerpnięty z melodii ludowej, występuje kolejno we wszystkich głosach. Pieśń jest przeznaczona dla chórów amatorskich.