Kołysanka

Utwór został skomponowany do celów pedagogicznych. Utwór jednoczęściowy o budowie wewnętrznej A-B-A-C.