Kompozycja bez tytułu (niedokończona)

Jest to kompozycja na 5-głosowy chór mieszany a capella. Jest to wstępny szkic początku pieśni (9 taktów) o słowach nieznanych.