Koncert barokowy

Czas: 25'
Części utworu: Moderato / Andante cantabile / Con moto
Instrumentacja: cmb 1111 0000 archi (98765)
Rok: 1978

Koncert barokowy na klawesyn i orkiestrę kameralną został skomponowany na zamówienie pianistki i klawesynistki Julitty Sleńdzińskiej. Forma utworu odbiega w znacznym stopniu od schematu ustalonego przez klasyków i przypomina raczej wcześniejsze concerti grossi. W utworze tym kompozytor stosuje wiele aluzji i odniesień właściwych dla stylu barokowego, ale jednocześnie nie przestaje być sobą we wszystkich elementach formotwórczych, dążąc do osiągnięcia własnej syntezy dawnego z nowym.

Utwór jest trzyczęściowy. W części I (Moderato) orkiestra pełni równorzędną rolę co instrument solowy – towarzyszy, dialoguje, komentuje lub rozwija jego myśli. Część II (Andante cantabile) charakteryzuje się spokojną i refleksyjną narracją, narastającą raczej w wyniku ruchliwości rytmicznej, niż przez wolumen siły dźwiękowej. Niewielkie kulminacje są rozładowywane stopniowo i nie zakłócają spokojnego charakteru tej części. Część III (Con moto) jest formą ronda w ujęciu swobodnym. Tok myśli muzycznej, zwarty, motoryczny, jakby sonatowy, daje duże możliwości podobnie jak w całym koncercie pokazania przez wykonawcę interesujących koncepcji interpretacyjnych, jak i wirtuozowskich.