Koncert na harfÄ™, flet i orkiestrÄ™ smyczkowÄ…

Kompozycja powstaÅ‚a na zamówienie harfistki Ariadny Tugaj z Konserwatorium im. Rimskiego Korsakowa w Pietrozawodsku – Filii Konserwatorium Leningradzkiego. Utwór skÅ‚ada siÄ™ z trzech części: Allegro non troppo, Lento i Giocoso. Pod wzglÄ™dem formalnym nie odbiega od wczeÅ›niej ustalonej postaci koncertu solowego z orkiestrÄ…. Zastosowane przez kompozytora Å›rodki formotwórcze sÄ… oszczÄ™dne. Jakkolwiek pierwszoplanowe partie należą do harfy i fletu, to jednak rola orkiestry jest równorzÄ™dna.