Koncert na wiolonczelę i zespół kameralny

Utwór powstał na zamówienie wiolonczelisty Andrzeja Wróbla. Jest to trzyczęściowa kompozycja, w której poszczególne części: Moderato, Andante i Comodo kontrastują ze sobą treścią i nastrojem. Zostało to osiągnięte przez zastosowanie zróżnicowanych środków formotwórczych: melodyki, rytmu, harmonii i kontrapunktu, tudzież różnorodnych środków kolorystycznych wynikających ze specyfiki poszczególnych instrumentów. Forma utworu nawiązuje do ustalonej postaci instrumentu koncertującego z zespołem kameralnym.