Koncert organowy I – na organy i orkiestrę

Czas: 18'
Części utworu: Comodo / Largo quieto / Giocoso scherzando / Adagio deciso
Instrumentacja: 0000 4301 tmp batt xlf ar archi org
Rok: 1967

Pierwowzorem utworu jest Duet koncertujący na organy i fortepian (1962). Druga wersja utworu powstała jako transkrypcja na orkiestrę dętą – Koncert organowy I – na organy i orkiestrę dętą w 1975 roku.