Krakowiak (II)

Utwór został skomponowany do celów pedagogicznych na fortepian dla dzieci. Jest to utwór jednoczęściowy w tempie krakowiaka.